170 милиона евро за „Творческа Европа” през 2014

Програмата ще помогне на стотици хиляди творци и културни дейци да развиват умения, необходими в цифровата ера

Хоризонт 2020 заделя повече за наука и иновации

Европейският парламент гласува бюджета на новата програма

ЕК стартира план „Отваряне на образованието”

Младежите трябва сами да пишат приложения, смята Андрула Василиу