Wi-Fi като услуга: перспективен пазар, движен от МСП

Намалените оперативни разходи са решаващ фактор за ускорено възприемане на WaaS сред малки и средни бизнеси

Нов Wi-Fi стандарт обещава над 1 километър обхват

Сертификацията Wi-Fi HaLow ще отговори на потребностите на цял нов спектър от приложения на безжичните мрежи

Идва 6G безжичен пренос с 10 Gbps и голямо бъдеще

Очаква се новата оптична технология за безжични комуникации да се превърне в арена на засилваща се конкуренция в идните години