Войните с дронове вече са реалност

Военните експерти виждат бъдеще с роботи във въздуха, на земята и под водата, като всички те ще се основават на изкуствения интелект и ще бъдат напълно автономни