Светът се нуждае от нови 1,1 TW възобновяема енергия всяка година

Инвестициите във ВЕИ трябва да скочат до $1550 млрд. годишно

Кои са отличниците на ЕС в „зелените“ цели за 2030 г.

Проучване говори за „систематичен напредък“ през десетилетието, класира България на опашката

Учени: Европа трябва да избегне ВЕИ зависимостта си от чужбина

Нужна е вътрешна алтернатива за развитие на технологии

ВЕИ проектите вече са „от първостепенен обществен интерес“

Съветът на ЕС прие насоки към новата директива за възобновяемата енергия

Морето може да е генератор и батерия за електричество

Батериите с натрий и морска вода се комбинират с генератор на приливна енергия

Италия направи интерактивна карта за енергийните общности

Потребителите от ВЕИ кооперативи могат да локализират подстанциите

Океанската енергия обещава революция в ИТ индустрията

Температурните разлики между топлите повърхностни и студените дълбочинни води произвежда енергия

За първи път: слънчевата и вятърна енергия взеха превес в ЕС

Промените идват бързо и всеки трябва да е готов за тях, сочи доклад

ГИС изследване открива подходящи места за ПАВЕЦ

Индустрията търси решения за съхранение на енергията от времето на производството ѝ до момента, в който стане нужна

Проучване: термопомпите остават най-ефективното отопление

Те са далеч по-евтини от водородните системи за отопление на жилища в ЕС

ВЕИ индустрията се трансформира – тенденциите за 2021

Компаниите, комуналните предприятия и правителствата се подготвят да постигнат амбициозните си климатични цели

Какво е „зеленото общество” – мненията са различни

То ще се случи, ако всички хора заедно преследват целта