За първи път: слънчевата и вятърна енергия взеха превес в ЕС

Промените идват бързо и всеки трябва да е готов за тях, сочи доклад

ГИС изследване открива подходящи места за ПАВЕЦ

Индустрията търси решения за съхранение на енергията от времето на производството ѝ до момента, в който стане нужна

Проучване: термопомпите остават най-ефективното отопление

Те са далеч по-евтини от водородните системи за отопление на жилища в ЕС

ВЕИ индустрията се трансформира – тенденциите за 2021

Компаниите, комуналните предприятия и правителствата се подготвят да постигнат амбициозните си климатични цели

Какво е „зеленото общество” – мненията са различни

То ще се случи, ако всички хора заедно преследват целта

Соларни системи свързват отдалечени общности

Изграждането на клетъчна мрежа в селски райони изисква решение, което не предполага никакво електрозахранване от мрежата

„Анти-слънчеви” панели генерират електричество нощем

За целта учените използват технология с инфрачервено излъчване

Съхранение на енергия чрез сгъстен въздух – подценена технология

Когато се нуждаем от енергията, пускаме въздуха и го прекарваме през машина, която я извлича и задвижва електрически генератор

Светът може да се захранва на 100% с чиста енергия

Нов доклад, базиран на сценарии, отправя предизвикателство към по-ранни проучвания, според които пречките за икономиката без изкопаеми горива са „непреодолими”