Притискат Twitter да стане по-зелена компания

Грийнпийс настоява дейта центровете да се захранват само от ВЕИ

Барбадос ще се отоплява със слънчева енергия

На острова вече работят 91 хиляди соларни отоплителни системи

ИТ гигантите се оказват най-зелени

Intel оглавява престижния „Клуб 100%”, като покрива всичките си нужди от ток чрез възобновяеми енергийни източници, следван от Microsoft