Салвадор вече добива биткойни с енергия от вулканите

Това е 100% чиста, 100% възобновяема енергия с нулеви емисии