ЕС ще става лидер в блокчейн технологията

Доклад на Ева Каили, одобрен тази седмица от ЕП, призова за „прогресивна и отворена към иновациите регулация“, стартиращият бизнес и малките фирми са в центъра на вниманието

ЕС отпуска още средства за укрепване на киберсигурността

Механизмът за свързване на Европа предоставя финансиране от 38 млн. евро до 2020 г. в подкрепа на националните екипи

Абонаментът за цифрови услуги става валиден в целия ЕС

Правилата ще се прилагат за платени услуги, но и доставчиците на безплатно съдържание могат да се възползват