Подаваме по е-път и данъчни декларации за недвижими имоти

Това става през портала за електронни административни услуги

Пускат три електронни услуги за местните избори

Те са напълно безплатни и имат кратковременен характер

Свързаните публични регистри са ключови за е-управлението

Дигиталната трансформация изисква цифрова свързаност на администрациите