Ще заявяваме е-услуги и без електронен подпис

Законопроектът за промени в Закона за електронното управление е приет от Министерски съвет

Шест e-услуги са достъпни за парламентарните избори

Могат да се заявят с квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата „Електронно връчване”

Издадоха първото у нас електронно уверение за студенти

Документът ще служи на студентите пред институциите, където е необходим