Eлектронните плащания ще намалят сивата икономика

Страните от ЕС взимат различни мерки за ограничаване на сивата икономика, вкл. намаляване на тавана на плащанията в брой