Наноинженеринг обещава нови материали за електрониката

Светлинно-йонна микроскопия отваря вратите към „ерата отвъд Мур“

55 години Закон на Мур: валиден ли е все още?

Вече са налице твърде сложни изчислителни задачи, които не могат да бъдат решени от класически дигитални компютри, а от квантови

Intel се кани да увеличи 50 пъти плътността на транзисторите

Това ще позволи на компанията да следва прословутия Закон на Мур

Законът на Мур загуби актуалност

Периодът за усвояване на последните две поколения технологични норми за производство на процесори е нараснал от 2 на 2,5 години, признаха от разработчика Intel

Законът на Мур ще действа поне още 10 години

Практически е невъзможно да се предскаже какви предизвикателства ще възникнат и кои от тях могат да сложат край на закона