И бирата вече може да се следи чрез IoT

Технологията снема от пивоварите бремето на грижата за кеговете, които вечно се губят или повреждат

Индустриалната киберсигурност – подценена заплаха?

Нападателите са изобретателни и постоянно създават нови стратегии

IIoT може да даде устойчивост на електро-мрежите

Големи щети и загуби на живот биха могли да се избегнат с индустриалния интернет на нещата