Малка оптична кухина прави възможни квантовите мрежи

Предизвикателство е намирането на атоми, които можете да контролирате и измервате и които не са твърде чувствителни към колебанията на магнитното или електрическото поле

Извършиха квантова телепортация между два чипа

В основата на експеримента е явлението квантово заплитане

„Квантов” компютър работи при стайна температура

Освен това може да се възползва от добре развитите MRAM технологии

Напредък: Моделират квантови процеси с достъпни технологии

Научни разработки ни доближават до появата на масови квантови компютри

Французи внедриха най-мощния квантов симулатор

Нефтеният гигант Total търси нови начини за решаване на проблемите