Mastercard поема курс към квантови технологии

В партньорство с канадската D-Wave ще издигне на следващо ниво картовите транзакции