Продажбите и работните места намаляха през 2014

Над една трета от компаниите, анкетирани от БСК, отчитат спад на приходите, а една четвърт докладват за редуциране на персонала

Гаранционна схема споделя риска по кредити за бизнеса

Десет търговски банки ще партнират на Националния гаранционен фонд