Мнемоника обяви програма за киберсигурност на малкия и среден бизнес

Насочена е към компании, получили финансиране по европрограмите

Мнемоника обяви нов мениджър „Информационна сигурност”

Димитър Георгиев работи в компанията повече от 4 години

BLD заложи на изнесена ИТ поддръжка с N-Able

Строителната фирма използва и център за киберзащита SOC на Мнемоника

А1 въвежда „сигурност като услуга” с помощта на Мнемоника

Технологичното решение няма аналог в страната и на Балканите, но е създадено по модел на най-добрите образци от световната практика в сигурността

Колко струва пробивът в защитата на личните данни?

Оценката, известна като „Impact Assessment”, трябва да се извършва регулярно във всяка организация на интервал между 6 месеца и 1 година, съветва Вихрен Славчев, Мнемоника