Дигитализация в училище: освен ползите, да забележим и негативите

Мултимедията в класната стая изтощава мозъка на детето