Саша Безуханова: Науката все повече ще се нуждае от жени

Привличането им в ИКТ сектора е от ключово значение за икономиката

Европейците се тревожат за рисковете от технологиите

„Хоризонт 2020" ще постигне нужния баланс, заяви Мойра Гейгън-Куин

Парите за наука с 1 млрд. евро по-малко през 2014 г.

Само 8% от бюджета ще отидат за нови проекти, съобщи Ивайло Калфин

Единният пазар за научни изследвания е все по-близо

Въпреки напредъка обаче остават проблемни области, сочи доклад на ЕК