Парите за наука с 1 млрд. евро по-малко през 2014 г.

Само 8% от бюджета ще отидат за нови проекти, съобщи Ивайло Калфин

Единният пазар за научни изследвания е все по-близо

Въпреки напредъка обаче остават проблемни области, сочи доклад на ЕК