11 научни програми ще решават актуални проблеми

Постигнато е съгласие между висшите училища и научните организации в България за съвместно изпълнение на заложените в програмите цели, съобщиха от МОН

„Хоризонт Европа“ със 100 млрд. евро за наука и иновации

Всяко едно евро, инвестирано от програмата, може потенциално да генерира възвръщаемост до 11 евро от БВП за период от 25 години

Реформите на ЕС в авторските права стряскат учените

Ще трябва ли студентите да плащат такси за цитати от онлайн публикации е въпрос, който тревожи научната общност

ЕС създава фонд на фондовете за наука и иновации

Целта е да се стимулират инвестициите, стана ясно в Брюксел