Невронна мрежа генерира реалистични лица

Синтезираните портрети е трудно да бъдат разпознати като такива от пръв поглед, въпреки че малки детайли „издават“ изкуствения произход на изображенията

Процесор с изкуствен интелект струва 1 долар

Чипът за обработка на изображения е създаден от тайвански специалисти