Facebook забранява сделките с оръжие

Лицензираните търговци ще запазят възможността да рекламират стрелкови оръжия на страниците на социалната мрежа, но сделките ще стават извън нея