Свързваме телеком мрежата си с Румъния и Сърбия

Съвместният проект ще бъде представен на Европейската комисия

Румъния обяви план за преход към отворен код

Срокът за всички правителствени и бюджетни ведомства е 2020 г.