Софтуер Pheme разпознава невярно онлайн съдържание

В разработката на продукта участва българската компания Онтотекст

Семантични технологии влизат в корпоративните ИТ

Следващото поколение търсене проследява връзките между обекти