Eлектронните плащания ще намалят сивата икономика

Страните от ЕС взимат различни мерки за ограничаване на сивата икономика, вкл. намаляване на тавана на плащанията в брой

Е-плащанията намаляват сивата икономика

Прозрачните и лесно проследими електронни транзакции минимизират риска от измами, които често се свързват с плащанията в брой, посочиха експерти