Начините за унищожаване на данни в HDD и SSD

Подходите за двата типа носители на информация са различни