Флаш памети превземат центровете за данни

Те пестят пространство и намаляват консумацията на енергия

Твърдите дискове – с няколко живота в кръговата икономика

Повторната им употреба зависи от доверието на потребителите в технологиите за изтриване на данни