Начините за унищожаване на данни в HDD и SSD

Подходите за двата типа носители на информация са различни

Google въвежда „студено съхранение” в облака

Новата клауд услуга е насочена към корпоративни потребители

Живеем в ерата на интелигентните решения

Изкуственият интелект и анализът днес са навсякъде и са включени вече в самите системи за съхранение на данни, предлагат се по заявка или са изнесени в облака, заяви Матиас Поп, HPE