Защо законът на Мур забави темпо – версията на Intel

Броят на транзисторите в чипа вече се удвоява на три години, вместо на една, както беше в началото

Intel обеща нова, “трилионна” ера в чиповете

Броят на транзисторите ще нарасне десетократно до 2030 г.

Наноинженеринг обещава нови материали за електрониката

Светлинно-йонна микроскопия отваря вратите към „ерата отвъд Мур“

Intel се кани да увеличи 50 пъти плътността на транзисторите

Това ще позволи на компанията да следва прословутия Закон на Мур