31% от младите у нас са онлайн над 6 ч. дневно

Те вярват, че по-широкото използване на технологиите и интернет биха могли да подобрят качеството на живот и икономическото развитие

Екипната работа се цени най-много от работодателите

Половината от анкетираните в проучване на УНСС изтъкват способността за работа под напрежение като водещ критерий