Google помага на бизнеса да стане въглеродно-неутрален

Стартира програма за обучение на малките и средни фирми

Назрява време за преосмисляне на климатика

Индустрията обаче е оптимизирала разходите до степен, при която е много, много трудно за която и да е нова технология да влезе на пазара

ЕС обяви нова индустриална политика

Фокусът е върху иновациите и устойчивата промишленост

Франкфурт e най-устойчивият град в света

В много от световните мегаполиси екологичните и икономическите постижения се случват за сметка на отстъпление в социалната сфера, показва индексът на Arcadis