Глобалният недостиг на чипове криминализира пазара

Фалшификаторите, както във всяка друга сфера, са професионалисти в надушването на всяка възможност

Бумът на е-търговията е съпроводен с опасно явление

Все повече потребители в Европа се оказват жертви на измами с фалшифицирани продукти, алармира доклад на ЕС

Майсторски фалшификати могат да заблудят лицевото разпознаване

Ако не бъдат филтрирани в социалните медии, „дълбоките фейкове” ще донесат много вреди на невинни лица