Започна най-големият тест на 4-дневна работна седмица

Часовете в офиса се намаляват на 80% при запазване на заплащането и производителността