eMag очаква по-добра среда за трансгранична търговия

Компанията ще си сътрудничи по въпроса с Европейската комисия