Бедните страни са лидери в мобилните плащания

Три години след старта на системата Apple Pay, която даде тласък на мобилните плащания, хората в развиващите се страни използват по-активно новите възможности за разплащания, отколкото жителите на развитите държави, сочи глобално проучване на американския оператор ACI Worldwide.

Лидер в мобилните плащания е Индия, където 56% от анкетираните потребители ползват регулярно смартфони за плащане на стоки и услуги. Второ и трето място по този показател заемат азиатските държави Тайланд (с 51% от анкетираните) и Индонезия (47%).

ACI Worldwide коментира, че Азия е прескочила етап в традиционното развитие на платежната инфраструктура, а именно – плащането с карти, и е възприела директно новите мобилни технологии. Освен това на тези пазари се развива най-добре мобилният интернет, тъй като хората по-често използват смартфони вместо РС и лаптопи.

Подобна ситуация се наблюдава и на американските континенти. Мексико и Бразилия изпреварват САЩ и Канада по популярност на мобилните плащания с показатели съответно 38% и 36% спрямо 17% и 14%. Наличието на съществуваща платежна инфраструктура и нежеланието на потребителите да се разделят с навиците си се явяват главни спънки пред мобилните плащания в САЩ и Канада, отбелязват анализаторите.

Основен фактор за по-бързо проникване на мобилните средства за разплащане е съчетанието от инсталиране на по-голям брой безконтактни платежни терминали и продажбите на нови смартфони с вградени мобилни портмонета, се посочва в доклада.

В Европа най-активни в мобилните плащания са испанците – 25% от анкетираните регулярно плащат за стоки и услуги, ползвайки смартфоните си. След испанците се нареждат италианците (24%) и шведите (23%). От страните в региона ЕМЕА (Европа, Близкия изток и Африка) най-много потребители на мобилни плащания има в Обединените арабски емирства (38%).

Повечето държави вече имат добре организирана система за картови разплащания, вкл. безконтактни за малки покупки и услуги. А в някои страни от Северна Европа се забелязва целенасочено движение към пълен отказ от използването на пари в брой. Това се случва например в Дания, където правителството наложи поетапен преход към електронни плащания за всички транзакции, отбелязва ACI Worldwide.

Коментар