Бизнес 4.0 гарантира растеж на компаниите

Компаниите, възприели Бизнес 4.0, очакват растеж с над 10% през следващите три години (източник: CC0 Public Domain)

Повечето световни компании, които са възприели пълния набор от поведения, необходими за процъфтяване в света на „Бизнес 4.0“, очакват растеж с повече от 10% през следващите три години, според нов доклад на консултантската фирма Tata Consultancy Services (TCS).

В своето изследване от края на миналата година TCS е анкетирала висши ръководители на бизнес решения от над 1200 големи предприятия от 11 индустрии в 18 държави. Компанията дефинира Бизнес 4.0 като съвкупност от четири ключови поведения: насърчаване на масовата персонализация, създаване на експоненциална стойност, използване на екосистемите и възприемане на риска.

Лидери и последователи

Проучването установява, че само една на всеки 10 изследвани организации е възприела всичките четири поведения – тези компании са класифицирани като „лидери“. Мнозинството (82%) са възприели едно до три поведения на Бизнес 4.0, като масовата персонализация е най-разпространена (78%). TCS нарича тези организации „ранни внедрители“.

Лидерите са три пъти по-склонни от „последователите“ – 9% от организациите, които все още не са възприели някакво поведение – да приемат технологични инициативи като изкуствен интелект (AI), блокчейн и интернет на нещата (IoT) и е два пъти по-вероятно да приемат автоматизацията.

Персонализирани продукти и услуги

Масовата персонализация е най-познатото поведение сред бизнес лидерите. Тя се осигурява от технологии, които позволяват на компаниите да предлагат персонализирани продукти и услуги в голям мащаб, което значително подобрява клиентското преживяване и води до по-високи приходи.

Повече от три четвърти (78%) от всички участници в проучването казват, че могат да персонализират опита си при отделни сделки. Това е довело до ползи, като например по-висока рентабилност от клиентите, увеличена стойност и обем на сделките с клиенти, както и до намаляване на загубата на клиенти.

Модел на експоненциална стойност

Бизнесът може да повиши стойността си от една транзакция, използвайки анализ на данни, интернет на нещата и ИИ, за да прогнозира бъдещите нужди на клиентите и точките на ангажираност, се казва в доклада. „Чрез интегриране на цифрови или онлайн канали и създаване на нови бизнес модели, организациите могат да отворят нови потоци от приходи и да разширят клиентската си база, като преминат от продажба на еднократни продукти към предлагане на абонаменти за продукти и свързани услуги“, сочи анализът.

Сред най-големите ползи от използване на модела на експоненциална стойност са способността да се адресира по-широк кръг потенциални клиенти, разширеният географски пазар, по-високите доходност и приходи, както и новите бизнес модели чрез съвместни начинания.

Предимството на екосистемите

Компаниите, които си сътрудничат с множество партньори извън техните мрежи за доставки, използват предимствата на екосистемите и вече не са ограничени до собствените си ресурси. Те могат да бъдат по-иновативни и да предлагат на потребителите по-широки предложения чрез съществуващи и нови партньори.

Повече от половината (54%) анкетирани компании използват по-широка екосистема, като си сътрудничат с множество партньори за създаване на нови продукти и услуги, а почти половината (46%) имат достъп до разпръсната работна сила или т.нар. „dig economy“, когато се нуждаят от повишаване на своята база от умения.

Да прегърнеш риска

Четвъртото поведение, което обхваща риска, е най-трудно за възприемане от организациите, тъй като противоречи на традиционните управленски подходи. В цифровата ера обаче е важно да прегърнеш риска, за да останеш пред конкурентите и да осигуриш по-добра стойност за клиентите, заключава докладът.

Коментар