Хибридното обучение доказа ефективността си

„Ще запазим хибридното обучение и след отшумяване на пандемията”, сподели Албена Кехайова, директор „Маркетинг и комуникации” на Американския университет в България
(снимка: личен архив)

В сектора на образованието се наблюдава тeнденция да се отчитат фактори, които преди не са били от първостепенно значение, като гъвкавост на предлаганите курсове, хибридно обучение, адекватен отговор на кризисни ситуации, заяви в интервю Албена Кехайова, директор „Маркетинг и комуникации” на Американския университет в България.

„Отчитаме по-голям интерес към възможности, които се предоставят близо до дома, както и към сигурността в университетските градчета. Все повече млади хора и техните родители очакват да получават не само безпрепятствен учебен процес, но и здравно обслужване, консултации, връзка с бизнес общността за осигуряване на стажове и кариерна реализация”, коментира Кехайова промените в образователната среда в условията на пандемия.

Хибридното обучение доказа ефективността си, като същевременно спомогна за контрола на епидемичната ситуация в кампуса, подчерта тя.

„Смятам, че тези тенденции ще се запазят и в бъдеще. В АУБ, например, ще запазим хибридното обучение и след отшумяване на пандемията. Така студентите, които по различни причини не могат да пристигнат в кампуса навреме, няма да пропускат часовете си”, добави Кехайова.

Университетът е инвестирал в ново техническо оборудване и може да организира уъркшопи, семинари и лекции, достъпни до по-широк кръг от хора. „Така разширяваме възможностите за свързване, географските ограничения се размиват и предоставяме неограничен достъп до знание, съвети и взаимопомощ”, поясни маркетинг директорът на АУБ.

Създадената добра организация и контрол на мерките за задължителна дистанция, носенето на маски, измерването на температурата, ограниченията при провеждане на срещи, дезинфекция и други дават резултат и не се стига до сериозно разпространение на вируса в кампуса.

Много компании се сблъскаха с нови модели на работа, което провокира интереса им към млади хора, които със свеж поглед биха могли да допринесат за иновации в работата, сподели още Албена Кехайова. Според нея, все по-голяма част от компаниите се интересуват от широк мироглед, гъвкавост и адаптивност – качества, които изгражда американското образование в стил „liberal arts”.

„Критичното мислене, умението за решаване на проблеми, търсенето на нестандартни решения са особено важни днес, когато статуквото е поставено под въпрос”, обобщи Кехайова.

Дистанционната работа даде още по-големи възможности за намиране на стаж. А бизнесите станаха доста по-отворени и гъвкави в предложенията си и се възползваха от съвременните технологии, посочи тя.

„Като се започне от онлайн срещи, тиймбилдинги, виртуално кафе, до управлението на проекти. Наистина няма нищо по-хубаво от личния контакт, но при желание, добра работна етика и мотивация, работа се върши ефективно независимо от локацията”, заключи Кехайова.

Коментар