7 приоритета на технологичните лидери

Технологичният лидер на 2020-те години използва облачни услуги
(снимка: CC0 Public Domain)

Знаем го – информационните технологии станаха неразделна част от бизнеса. Това означава, че днешните ИТ лидери вече имат лидерски роли в организациите, в които работят – те са „дясната ръка” на бизнес-лидерите. Какво е необходимо сега, за да се ръководи успешно технологичното развитие на дадена организация?

Технологичният лидер днес трябва да е „активист” в изграждането на взаимоотношенията между хората и технологиите, смятат Пол Дохърти и Х. Джеймс Уилсън, експерти от Accenture. Те излагат тезата в предстоящата си книга „Radically Human: How New Technology is Transforming Business and Shaping Our Future”. Според двамата, хората и технологиите в дадено предприятие вече са споени в сплав, чиито качества ще се доусъвършенстват, благодарение на активната роля на ИТ директора.

В проучване на Accenture 80% от ръководителите вярват, че ИТ системите на бъдещето ще осигурят безпроблемно взаимодействие на технологиите с хората. Освен това 78% вярват, че въпросните системи ще се адаптират, за да отговарят на човешкия стил на работа. „Тъй като интелигентните технологии ще бъдат широко разпространени на работното място, както и в ежедневието, то от първостепенно значение ще е да проектираме тези системи така, че да бъдат радикално човешки, за да донесат максимална възвръщаемост”, казват експертите, цитирани от ZDNet.

Двамата автори препоръчват на съвременните ИТ лидери да следват седем приоритета, за да постигнат възможно най-добрия ефект от тази конвергенция:

1. Насърчаване на „радикално човешки” технологии: това е понятие, което касае естественото общуване на хората с машините. „Използването на технологии като обработка на естествен език, компютърно зрение, гласово разпознаване и машинно обучение… прави взаимодействието на човека с машините по-лесно и по-ефективно”, твърдят авторите. „Компаниите вече могат да преосмислят системите, за да създадат предпоставки за нови взаимоотношения между хората и машините”.

2. Преход към облака: „Ефективните лидери ще намалят зависимостта от онаследените цифрови системи, за да наблегнат на облака”, казват Дохърти и Уилсън. „Те ще изберат сложни облачни услуги, възползвайки се от нарастващото множество начини за организиране и оркестриране на мрежовите архитектури, за да увеличат скоростта, гъвкавостта и отзивчивостта”.

3. Нови технологии за смислена работа: технологичният лидер на 2020-те години използва облачни услуги, „за да подобри сътрудничеството между служителите и да насърчи амбициозни проекти, които обхващат множество бизнес-функции и географски обекти. Използва облака, за да направи работата по-интересна, да я постави въз основа на наличните данни, да намали повторяемите задачи и ръчната поддръжка”.

4. Време е да се мисли за „ръба”: днешните и утрешните лидери „ще включат периферните изчисления в облачните архитектури, за да гарантират, че това, което се случва на местно ниво, става основа за онова, което се знае на централно ниво, и обратно. Онова в периферията се превръща в път към знанието в облака. А облакът се превръща в средство за разпространение на голямото знание до периферията, до крайчеца”.

5. Отлично владеене на технологиите извън ИТ отдела: технологичният лидер на 2020-те ще поведе хората към преосмисляне на „начина, по който специалистите и неспециалистите взаимодействат с машините”. Технологичните директори ще въоръжат експертите от други области с отлично владеене на дигиталните инструменти, така че да могат сами да разработват креативни решения за приложение на AI в бизнеса”.

6. Включване на хората: според двамата експерти, хората от дадена-бизнес организация е добре да бъдат въвлечени в „цикъла”, така че да наложат директно своите вродени и придобити човешки способности върху системите с изкуствен интелект. Това би следвало да доведе до най-доброто съчетаване на човека и машината. Хората могат да се посветят на креативността, а през това време машините да им осигуряват „свръхчовешка ефективност”, пишат Дохърти и Уилсън.

7. Цялостен поглед върху ИТ: организациите, които успешно комбинират своите бизнес- и технологични стратегии и работят, за да намерят най-добрата комбинация, ще се окажат способни да създадат уникална стойност с безпрецедентна гъвкавост, предвиждат двамата анализатори. Това ще даде на въпросните организации способността да „улавят” нововъзникващи пазари, независимо колко бързо се променя светът.

Коментар