Страдате ли от „прегаряне“? Мнозина шефове – да

Един от всеки трима работници и ръководители казва, че често се чувства изтощен, стресиран, самотен или депресиран (снимка: CC0 Public Domain)

Конфликтите между професионалния и личния живот измъчват работещите хора и шефовете не са имунизирани срещу подобни проблеми. Според проучване на консултантската компания Deloitte, близо 70% от ръководителите на компании сериозно обмислят да напуснат работата си, за да се заемат с роля, която им дава по-добро чувство за благополучие.

Проучването сред 2100 служители и ръководители на шефско ниво, проведено от Deloitte и Workplace Intelligence, установи, че както служителите, така и бизнес-лидерите имат затруднения да намерят формулата за своето благосъстояние в последните две години, откакто пандемията преобърна света.

Три четвърти (76%) от анкетираните ръководители на ниво „главен директор“ казват, че пандемията е повлияла негативно на тяхното благополучие. Един от всеки трима работници и ръководители казва, че често се чувства изтощен, стресиран, претоварен, самотен или депресиран.

Не само това. Проучването установява, че 63% от служителите и 73% от лидерите на изпълнително ниво смятат, че работата не им позволява да си осигурят някакво време за себе си, за почивка, нито да се откъснат от служебните теми.

Проблемът е дотолкова сериозен, че за 68% от служителите и 81% от ръководителите подобряването на благосъстоянието вече изглежда по-важно от напредването в кариерата. Като следствие от това 57% от служителите и почти 69% от мениджърите на изпълнително ниво сериозно обмислят да подадат оставките си.

Сигнал за събуждане

Констатациите са сигнал за събуждане на организациите – те следва да се справят с въпроса как ежедневната работа влияе върху благосъстоянието на служителите, посочи Дан Шаубел, управляващ партньор в Workplace Intelligence. „Голямата оставка ни показа, че служителите вече не желаят да търпят работа, която ги оставя постоянно изтощени, а нашето проучване с Deloitte подчертава, че на ръководителите също им е писнало от сегашното състояние на нещата“, каза Шаубел.

Пак според проучването, бизнес-лидерите може би надценяват колко добре се чувстват служителите им. Докладът установи, че 89% от ръководителите вярват, че техните работници „процъфтяват“. Същевременно само 65% от служителите оценяват физическото си здраве като „отлично“ или „добро“.

Грижа „отгоре надолу“

Ясно е, че благосъстоянието е грижа „отгоре надолу“. Но докато 95% от респондентите на шефско ниво са съгласни, че трябва да носят отговорност за благосъстоянието на служителите си, 68% признават, че не правят достатъчно в това отношение.

Пол Силвърглейт, заместник-председател по анализите за технологичния сектор в Deloitte, казва, че както служителите, така и лидерите имат трудности да намерят „организационната подкрепа, от която се нуждаят, за да се справят с неща като баланс между професионалния и личния живот и натоварванията“.

Малки подобрения с голямо въздействие

Конкретно по отношение на здравето мениджърите на високо ръководно ниво трябва да поемат по-голяма отговорност и да предприемат действия по въпросите на здравето, каза Силвърглейт. Той препоръчва промените да започнат, тръгвайки от основните неща: само около половината от служителите споделят, че са използвали цялото си време за отпуск, че правят почивки в рамките на работния ден, че спят достатъчно и че намират време за приятелите и семейството.

Малките подобрения във всички тези области могат да имат голямо кумулативно въздействие върху подобряването на благосъстоянието, ангажираността и производителността на работното място, се казва в доклада. А това може да повлияе на дългосрочния успех на организацията и да насърчи служителите да останат.

Коментар