Топ мениджърите управляват в среда на постоянна промяна

„Трябва ясно да си дадем сметка, че никой не се е родил научен да управлява промяната. Затова се изискват практически опит и  специализирани обучения”, казва Надежда Василева
(снимка: Adecco България)

Управлението на компаниите в среда на постоянна промяна е най-голямото предизвикателство за близо 90% от бизнес лидерите в света, сочи проучване на HR компанията Adecco Group. В анкетата са участвали над 1500 ръководители на компании, които управляват над 500 служители. 

„Гъвкавост и способност за реакция при постоянна промяна”, както и „адаптиране на бизнеса към вътрешни реорганизации” са двата отговора, които събират най-много гласове в мащабното проучване.

Необходимостта от адаптиране към все по-широко налагащата се практика за хибридна или отдалечена работа, както и темата за привличането и задържането на служители са следващите две предизвикателства, за които бизнес лидерите не се чувстват подготвени.

Промяната в последните години се налага поради редица причини – работа в  Ковид среда, смяна на бизнес приоритети и последствията след Ковид, изразяващи се в „новото нормално” – работа от дистанция, дигитализиране на процеси, изнасяне на функции в център за споделени услуги или работа в глобални екипи. Тези предизвикателства изискват формиране и отработване на нови умения от страна на мениджърите като по-добро планиране (например на срещи, ресурси, процеси), по-добра координация и управление на екипи.

Елементите на новата среда вече получават и своите дефиниции в професионалните среди. Ако досега широко популярни бяха пристрастията по пол, възраст, религия и пр., сега се появи „пристрастие по близост” (proximity bias). В новата реалност се установи, че по навик за един мениджър се оказва по-лесно да работи с човек, който е близо до него физически, който присъства в срещата на живо и съответно мениджърът има несъзнателна склонност да пренебрегва служителя онлайн.

Изследването показва, че в тази среда на промяна лидерите все повече се отдалечават от своите екипи и служители и задържането на служители става глобален проблем на компаниите. Навлизането на нови технологии и инструменти като Chat GPT допълнително карат служителите да се чувстват несигурни, както в своите компетенции, така и за своето работно място.

В подобна среда ефективното лидерство е от решаващо значение за успешното развитие на всяка компания. „Трябва ясно да си дадем сметка, че никой не се е родил научен да управлява промяната и успешните лидери досега не са непременно успешни лидери утре. Затова се изискват практически опит и  специализирани обучения на всички нива в компаниите, независимо дали става въпрос за малки или големи организации”, коментира Надежда Василева, изпълнителен директор на Adecco България.

Коментар