4 стъпки за насърчаване на работещите дистанционно и хибридно

Интелигентната автоматизация при дистанционна работа помага за общуването с колеги, запазването и развитието на добрите отношения и споделената култура във фирмата
(снимка: CC0 Public Domain)

Липса на солидна обратна връзка, отсъствие на неформални разговори с колегите, по-малко „видимост“ към решенията на ръководството – тези и други фактори са предизвикателства пред хората, които работят дистанционно или хибридно в днешно време. За да облекчат ситуацията, организациите могат да приложат някои мерки, които да  направят по-гладко и по-лесно изпълнението на служебните задължения.

Овластяването на дистанционно работещите започва с гарантиране на техните възможности да работят лесно, леко и безпрепятствено от местата, където се намират. Днешните технологии правят това доста сполучливо.

1. Стройни политики за мрежата и сигурността

Ключът към поддържането на „новата нормална“ работна среда, независимо дали е хибридна или изцяло отдалечена, е въвеждането на стройни и последователни политики за мрежата и сигурността, казва Джеймс Макинроу, маркетинг директор в Nuage Networks на Nokia. Тези политики трябва имитират защитената среда на клоновия офис.„Много предприятия обмислят разширяване на управляваната SD-WAN услуга, която стои в основата техните традиционни бизнес-модели. Сега тя се разпростира отвъд офисите и обхваща домовете на служителите. Това позволява на организациите да третират домашния служител като офис-работник с идентичен набор от разрешения и мерки за сигурност на информацията и достъпа до мрежата“, казва Макинроу. „Отдалеченият [или хибридно работещият] служител се превръща в „клон с един човек” в мрежата на предприятието. Това позволява на ИТ екипа да осигури постоянно ниво на достъп и сигурност на бизнес-приложенията, независимо от местоположението на служителите.”

2. Интелигентна автоматизация

Интелигентната автоматизация ще подпомогне успешния преход към отдалечена или хибридна работна сила, смята Дейвид Маршал, регионален ръководител за EMEA в Intradiem. „Интелигентната автоматизация помага за поддържането на общуването, другарството и споделената култура – така че членовете на персонала остават ангажирани, дори когато работят отдалечено“, обяснява Маршал.

„Технологията може и да премахне тежестта за хората, които трябва да изпълняват ръчни, повторяеми задачи. Така дава възможност на служителите да отделят повече време за обслужване на клиенти и за лично развитие чрез обучения и тренинги. От своя страна това им помага изпълняват работата си още по-ефективно, докато работят дистанционно“, допълва Маршал. Според него, интелигентната автоматизация помага да се поддържа жизненоважната връзка между персонала и мениджърите, дори когато не споделят един офис.

3. Файлове в облака

За да говорим за продуктивна отдалечена или хибридна работна сила, служителите трябва да имат възможност за една и съща производителност, независимо дали се намират у дома, в офиса или в друго споделено работно пространство. „Предприятията се нуждаят от начин да разширят корпоративните файлови системи и да обхванат отдалечените потребители със скорост, каквато предлага собствената LAN мрежа, като същевременно спазват корпоративните политики за сигурност“, казва Арон Бранд, технически директор в CTERA.

„ИТ стратегиите на предприятието се фокусират върху използването на облака за „дистанционно модифициране“ на ИТ дейностите. Файловете трябва да се съхраняват в облака и да се предоставят на работещите отдалечено с помощта на кеширане и други инструменти, които свързват периферията (например отдалечените офиси и домашни потребители) с частния или публичния облак. Този тип архитектура ще позволи на потребителите да работят от всяко място, като за самите дистанционно работещи служители ще се гарантира изживяване „като в офиса“.

4. Модерно цифрово работно пространство

Най-ефективният отдалечен работник има пълен достъп до всички приложения, данни, системи и извън тях – от всяко устройство от всяко местоположение, по всяко време, казва Кевин Търнър, ръководител по стратегиите за дигитално работно място за EMEA в Unisys.„Предприятията трябва да вземат предвид всички тези технически изисквания, критериите за сигурност, политиките и нужди на управлението, когато проектират своето модерно цифрово работно място. Това ще доведе до качествено изживяване на крайния потребител и е предпоставка за високоефективната работна сила,“ казва Търнър. Той припомня, че от жизненоважно значение е комуникацията, информирането за промените в дизайна или конфигурацията за корпоративните потребители.

Но Търнър също така съветва организациите „вместо да се опитват да разберат как да предоставят всички възможни услуги на всяко устройство, по всяко време и навсякъде“, да потърсят по-добър път към доброто изживяване за дистанционно работещите: да узнаят от какво наистина се нуждае всяка роля и кога. Така бизнесът може да предостави правилните ресурси на правилното устройство в удачно време и място.

Коментар