Обществените онлайн услуги изостават от банкирането

Електронното управление се подобрява, но гражданите искат повече, сочи нов доклад на Европейската комисия. 47% от ползвателите заявяват, че са получили от съответните онлайн услуги всичко, което са очаквали, докато 46% са намерили само отчасти това, което са търсили.

Почти половината (46%) от жителите на ЕС прибягват към интернет, за да търсят работа, да ползват обществени библиотеки, да подават данъчни декларации, да регистрират раждане, да подадат заявление за издаването на паспорт или да използват други услуги на електронното управление.

Според 80% от анкетираните, обществените онлайн услуги им спестяват време. 76% харесват гъвкавостта, а 62% заявяват, че благодарение на тях икономисват пари. Но тези ползватели са по-доволни от онлайн банкирането (оценка 8,5 на степента на задоволство по скала от 0 до 10) и онлайн пазаруването (7,6), отколкото от обществените онлайн услуги (6,5).

Като най-популярни услуги се посочват приемането на данъчни декларации (73% от ползвателите подават такива декларации чрез интернет), промяната на адресната регистрация (57%) и записването във висши учебни заведения и/или кандидатстването за стипендия (56%), сочи проучването.

Докато 54% от анкетираните все още предпочитат визуален контакт или други традиционни канали за ползване на административни услуги, най-малко 30% са посочили, че биха могли да станат редовни ползватели и на услугите на електронното управление, ако се предоставят по-подходящи такива услуги.

В доклада се сигнализира също така, че трябва да се подобрят онлайн услугите във връзка с важни житейски събития като загуба или намиране на работа, създаване на собствена фирма или записване за обучение. За хората, живеещи в собствената си страна, средно повече от половината от административните действия във връзка с важни житейски събития могат да бъдат извършвани чрез интернет. Уебсайтове предоставят информация относно останалите действия.

Положението не е толкова добро за почти 2 милиона души, които се местят или пътуват между държави-членки на ЕС. Макар че повечето държави предоставят известна информация относно предоставяните на чужди граждани възможности за образование или за създаване на фирма от чужбина, онлайн регистрацията за това по-рядко е възможна. Само 9 държави позволяват на гражданите на друга държава-членка на ЕС да се запишат онлайн в учебно заведение, а само 17 държави им позволяват да предприемат някои действия за създаване на фирма по този начин.

Електронното управление трябва да функционира отвъд границите на отделните държави, смята заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус. По нейните думи, когато потребителите са по-доволни от онлайн банкирането отколкото от обществените онлайн услуги, това показва, че публичните администрации трябва в по-голяма степен да се съобразяват с нуждите им.

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа поставя цел да се увеличи използването на услугите на електронното управление, така че към 2015 г. 50% от гражданите на ЕС да прибягват към тях.

Коментар