Lenovo продължава да расте по-бързо от индустрията

Янг Янкинг води Lenovo към исторически постижения на световния пазар

Янг Янкинг води Lenovo към исторически постижения на световния пазар

Lenovo Group отчете рекорден обем на продажбите от $8,8 милиарда и ръст от 10% през първото тримесечие, приключило на 30 юни, спрямо същия период на миналата година.

Китайският ИТ гигант реализира печалба преди данъци от $215 млн. за периода, което е ръст от 16% на годишна база. Оперативната печалба на Lenovo за първата четвърт на финансовата година възлиза на $174 милиона, бележейки ръст от 23%.

Приоритет на компанията продължава да бъде лидерството й в PC Plus ерата, като паралелно с това развива бизнеса си във всички географски региони, потребителски сегменти и продуктови категории. По данни на Gartner и IDC, за първи път през второто календарно тримесечие на 2013 година Lenovo заема лидерска позиция в света по продажби на персонални компютри и отбелязва най-високия в историята си тримесечен пазарен дял от 16,7%, което е увеличение от 1,7 пункта на годишна база.

Доставките на персонални компютри Lenovo за първото финансово тримесечие възлизат на 12,6 милиона броя. Така за 17-то поредно тримесечие компанията расте по-бързо от пазара, който се свива с 11% на годишна база.

Същевременно, Lenovo става третият най-голям производител на свързани смарт устройства (таблети, смартфони, компютри), с ръст на доставките от 41% на годишна база. През последното тримесечие и за първи път в историята на Lenovo, общите й продажби на смартфони и таблети надвишават продажбите на компютри.

Lenovo е четвъртият най-голям производител на смартфони в света и отчита най-бързия растеж сред първите пет производителя с ръст от 132%. Успехът в смартфон сегмента се вижда и от резултатите в Китай, където Lenovo вече е вторият най-голям производител на смартфони, с внушителен ръст от 121% на годишна база.

Брутната печалба на компанията за първото тримесечие се е увеличила с 14% до $1,2 милиарда, което представлява марж от 13,6%. Оперативната печалба нараства с 11%, което е $202 милиона. Доходността от акция за първото финансово тримесечие е 1,67 цента, а нетните парични резерви към 31 март 2013 г. възлизат на $3,1 милиарда.

„В конкурентния пазар на компютри, Lenovo за първи път стана безспорен лидер и продължава да увеличава печалбата си. Силното ни представяне при компютрите се стимулира от балансирания растеж и системното прилагане на правилната ни стратегия. PC Plus сегментът допълнително засилва пазарните позиции на Lenovo”, коментира резултатите за тримесечието Янг Янкинг, изпълнителен директор на Lenovo.

Коментар