Е-система за фактуриране на ДДС пести милиарди евро

ЕК обяви успешно приключване на програма за намаляване на административните тежести върху бизнеса

Европейската комисия обяви успешно приключване на програма за намаляване на административните тежести върху бизнеса

През последните пет години Европейската комисия е предприела мерки за намаляване на административните формалности за предприятията в ЕС, които им позволяват да спестят до 32,3 милиарда евро годишно, заяви председателят на ЕК Жозе Мануел Барозу.

В началото на октомври Комисията ще представи следващите стъпки за адаптиране на европейското законодателство към преследваните цели и за намаляване на тежестта за предприятията, по-специално за МСП. „Тези усилия са от съществено значение за възстановяването на Европа, за постигането на по-силен растеж и разкриването на повече работни места“, каза Барозу.

На срещата с групата на високо равнище Барозу изтъкна успешното приключване на програмата за действие на ЕС за намаляване на административните тежести. Целта от 25-процентно намаление, заложена в програмата за действие, е постигната и преизпълнена, след като към днешна дата Европейският парламент и Съветът са приели мерки на стойност 32,3 милиарда евро (26,1 %).

Сред мерките са преминаването към изцяло електронна система за фактуриране на ДДС и намаляването на броя на предприятията, които трябва да предоставят данни за изготвяне на статистиката относно вътрешната търговия в ЕС. С последната инициатива, приета през юни тази година, допълнително се опростяват счетоводните правила за малките предприятия (с максимум 50 служители). Очаква се годишните икономии от това да са около 1,5 милиарда евро.

Барозу подчерта, че Комисията изпълнява дневния ред на интелигентното регулиране със своята Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), която започна през декември 2012 г. През последните шест месеца внимателно е прегледано съществуващото законодателство на ЕС с цел да бъдат открити допълнителни възможности за опростяване, както и за намаляване на административната тежест, като особен акцент е поставен върху намаляването на регулаторната тежест за МСП.

омисията вече предприема действия във връзка с 10-те най-обременителните законодателни акта на ЕС, установени от МСП и стопански организации в рамките на проведената от октомври до декември 2012 г. широка консултация. С програмата REFIT се предприемат също последващи действия по програмата за намаляване на административната тежест, като се проверява дали в държавите членки законодателството се прилага по начин, който носи действително облекчение за предприятията.

Коментар