Томограф открива рак с 50% по-ниска доза на облъчване

Германският производител на медицинска техника Siemens въвежда нов компютърен томограф (КТ), който позволява ранна диагностика на онкологични заболявания с до 50% по-ниски дози на облъчване.

Somatom Force беше представен в медицинския център на университета Манхайм, Германия. Скенерът предлага индивидуализирани диагнози за хора с онкологични заболявания, с бъбречна недостатъчност или с наднормено тегло.

Високотехнологичният апарат дава възможност на специалистите да провеждат изследвания с функционални 4D изображения, като използват до 50 на сто по-ниски дози на облъчване. Четириизмерната образна диагностика, която показва функцията на органите и съдовете до тяхната морфология, позволява да се събере допълнителна информация за първични тумори и метастази.

Намаленото облъчване означава, че процедурата може да се използва рутинно и лекарите да правят по-бързи и по-добре обосновани решения за това каква туморна терапия да назначават. Скенерът позволява да се определи в много по-ранен етап дали лечението е ефикасно. Ако не е, лекарите могат по-бързо да преминат към друг тип лечение, като така подобряват шансовете за излекуване на онкоболния пациент.

Националният скрининг за белодробен карцином, проведен в САЩ, бе повод за преструктуриране на приоритетите в областта на превенцията на рака. Проучването показа, че смъртността може да бъде намалена с 20%, ако ранното откриване на рак на белите дробове се извършва с нискодозов томограф, вместо с конвенционален рентген на гърдите.

Somatom Force е особено подходящ за такова ранно откриване, поради своите безпрецедентно ниски дози на облъчване. Извършените прегледи в медицинския център на университета в Манхайм показват, че може да се постигне доза от 0,1 mSv за томография на бял дроб дори при рутинни клинични ситуации.

Друго предимство при белодробната диагностика е увеличеното поле на визуализация (50 см), при режим на работа „Turbo Flash Mode”, което позволява да се обхване целият орган. Този бърз режим на сканиране със скорост от почти 400 милиметра в секунда дава възможност целият гръден кош да се сканира за около една секунда.

Ако трябва да се сканира по-голяма част от тялото, благодарение на скоростта на сканиране от 737 мм/сек, цели гръдни и абдоминални прегледи могат да се извършват само за една секунда. Това означава, че не е необходимо пациентите да задържат дъха си. Дори високият пулс не води до артефакти, вследствие на движение в клиничните образи.

20% от пациентите страдат от бъбречна недостатъчност. Тези пациенти ще се възползват от значително по-ниските дози контрастна материя, която съдържа йод и може да постави допълнителна тежест върху бъбреците на възрастните пациенти и особено на тези с хронични заболявания. Първоначалните изследвания в Манхайм показват, че средното количество контрастно вещество за гръдни прегледи със Somatom Force може да бъде намалено от 90-110 мл до 25-35 мл.

Коментар