Siemens и Atos заедно срещу киберзаплахите в индустрията

Минимизирането на рисковете за сигурността e важна основа за цифровизацията на промишлеността

Минимизирането на рисковете за сигурността e важна основа за цифровизацията на промишлеността

Две водещи европейски компании, Siemens и Atos, работят съвместно срещу киберзаплахите в промишлеността, в рамките на стратегически цифров съюз от 2011 г. насам.

Клиенти от производствената и преработвателната индустрия имат достъп до комплексни услуги за сигурност и ИТ продукти от двете компании. Портфолиото включва от оценка на сигурността и инсталиране на защитни механизми до непрекъснато наблюдение на производството и офисите.

Мерките за киберсигурност стават особено важни при разширената мрежа от индустриални инфраструктури – „Индустриален интернет на нещата (IoT)” или „Индустрия 4.0”, както е известна в Германия, и при използване на ИТ за производствени и офисни цели.

Siemens и Atos предлагат своите интегрирани решения в четири фази: оценка на сигурността, внедряване на решението, управление и сертифициране за сигурност. Във фаза „оценка на сигурността” се прави проучване на поведението, за да се определи действителната ситуация в една компания. Резултатите са основа за предприемане на защитни мерки във вид на интегриран план за внедряване, вкл. на елементи като защитни стени и антивирусни програми.

За управление на сигурността двете компании предлагат набор от активни услуги за противодействие на постоянно променящите се киберзаплахи. Те включват непрекъснато наблюдение на предприятията и офисите. Накрая, партньорите подпомагат индустриалните компании в процеса по сертифицирането им за сигурност.

„Нашето сътрудничество с Atos ни дава възможност да подпомагаме клиентите си в процесите от автоматизация на производството до внедряване на ИТ в офисите и най-вече за минимизиране на рисковете за сигурността им. Това e важна основа за цифровизацията на промишлеността”, каза Петер Вескесер, главен оперативен директор на направлението за управление на промишленото производство в Siemens.

Цифровата трансформация изисква цялостни концепции за сигурност, посочи от своя страна Пиер Барнабе, главен оперативен директор на направлението за големи данни (Big Data) и сигурност в Atos.

Коментар