Интернет

По-бърз интернет = по-малко гражданска активност

Напредъкът в информационните и комуникационни технологии може да подкопае функционирането на демократичните институции

Тенденциите в интернет: оптика и гигабитови скорости

Търсенето на високоскоростни комуникации за работа, учене и забавления расте по целия свят

Какъв е смисълът на увлечението по „бавния интернет”

Напоследък се появяват все повече приложения срещу „потискащата мигновеност” на мрежата