Търсачките са най-ценната цифрова услуга

БВП измерва стойността на продуктите и услугите, които се купуват и продават, но много от най-големите технологични иновации в ерата на интернет са безплатни за потребителите

Нетният дълг е нараснал близо 4 пъти за 10 години

Данни, изнесени от БСК, показват силно негативна тенденция по ключови показатели на икономиката

БАН очаква 1,7% растеж на БВП тази година

Безработицата ще намалее до 12% в края на 2016 г., прогнозират икономисти