Печалбата от AI проекти е „мижава”, оплаква се бизнесът

Нищо чудно, че повечето организации по света задържат разходите за изкуствен интелект

Брандовете все повече се тревожат какво знаят генеративните AI за тях

Маркетолозите да внимават с какви термини се асоциират продуктите

Генеративното видео е на прага, какво ще правим?

Инструментите за създаване на кратки клипове са смайващо добри въпреки ранния си етап

AI и устойчивостта нахлуват в дневния ред на CEO-тата

Рецесията и повечето други икономически проблеми избледняват в речите на топ-мениджмънта

AI в сценариите, които никой шофьор не иска да вижда

Бош и Майкрософт ще усъвършенстват автоматизираните автомобили

Критично за генеративните AI: можем ли да застанем зад думите (си)?

Проблемите с авторството отиват отвъд правата над дадени творби

Генеративният AI „не би могъл да съществува“, ако се плащаха авторски права

Съдът няма решение за защитата на материали, от които се обучава LLM

Отравяне на данни: творци саботират генеративните AI

Проблемът опира до зачитане на моралните права на авторите и потребителите

Роят се съдебните дела срещу генеративните AI

Писатели, художници, фотографи и програмисти са гневни, че техни творби са неправомерно използвани

Генеративният AI – кои са водещите играчи и платформи

С появата на ChatGPT се формира нов пазар с невиждани темпове на растеж

Генеративният AI трябва да „подсили“ работните места

Предизвикателство е хармонизирането на потенциала на алгоритмите с този на работната сила

AI ще персонализира киберзаплахите, чака се ръст на атаките

Социалното инженерство ще стане основен инструмент за кибератаки