ЕС постигна консенсус за забрана продажбите на нови ДВГ автомобили от 2035

Поставена е и междинна цел за намаляване на въглеродните емисии