ЕС въвежда нови правила за ДДС в онлайн търговията

Мерките предвиждат актуализиран бизнес портал за ДДС (т.нар. „обслужване на едно гише“), който ще позволи на онлайн търговците по-лесно да изпълняват своите задължения

Ева Паунова: Еднакъв ДДС за дигитални и печатни издания

Решаването на този проблем е предпоставка за по-ниски ставки