Екологизиране на самолетите – малки части имат голямо значение

Усилията са насочени към предкрилките и модулите за аварийно захранване

Плажни роботи и морски „хищници” премахват отпадъците в морето

Иновативни технологии намаляват пластмасовите отпадъци с 50%

Нов клас софтуер набира скорост: ESG

Водеща роля в развитието на този пазар ще имат големите, корпоративни предприятия